Läser:
Interaktionsdesign och användbarhet
Dela:

Interaktionsdesign och användbarhet

2019-05-17
Interaktionsdesign och användbarhet

Interaktionsdesign associeras oftast med att designa/förbättra användbarhet och som defineras av ISO 9241-11; ”Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. Det är således viktigt att ha en god användbarhet i sikte för att kunna utforma en produkt som ska tillfredställa kundens behov. Det innebär alltså att man ska sträva efter att skapa ett effektivt system som går att använda i olika miljöer samtidigt som den inte ska vara krävande att använda. Typiska mått för att mäta användbarheten:

  1. Hur väl testanvändarna presterar vid lösande av angivna testuppgifter, mätt i andel lösta uppgifter, hur lång tid det tog, eller hur många fel som begicks;
  2. Hur flexibla systemets utformning är, mätt i andel testanvändare ur en heterogen grupp som lyckades genomföra de angivna testuppgifterna;
  3. Hur lätt systemet är att lära sig, uttryck i andel lösta uppgifter, presentationstider och antal fel över tiden, hur väl testanvändarna minns det de lärt sig, hur ofta de måste använda hjälpfunktioner eller fråga om råd;
  4. Vad testanvändarna tycker om systemet, mätt i deras egna skattningar av exempelvis systemets hjälpsamhet och effektivitet.

En klar definition av interaktionsdesignens innebörd är svår eftersom att begreppet är oerhört omfångsrikt men man kan förklarar interaktionsdesign som den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare. 

Kontakta oss på 018-10 71 10 eller maila oss på info@theclever.co nästa gång du är i behov av att skapa en tjänst med användaren i fokus.


Dela:

Relaterade artiklar

Image

Artikulationsperspektiv

Det är med artikulationsperspektivet som en designer kan dela med sig av sina designkunskaper, insikter och upplevelser. Artikulationen är ett sätt att försöka tydliggöra artefakters ...

Image

Den goda designen

Det är oundvikligt att missa att vi idag lever i en digitalvärld där teknikens utveckling är i centrum. Vi befinner oss i en tidpunkt där ...