Läser:
Artikulationsperspektiv
Dela:

Artikulationsperspektiv

2019-05-15
Artikulationsperspektiv

Det är med artikulationsperspektivet som en designer kan dela med sig av sina designkunskaper, insikter och upplevelser. Artikulationen är ett sätt att försöka tydliggöra artefakters kvaliteter för en vidare bedömning. Identifikationen av dessa brukskvaliteter är en oerhört viktig del av en designprocess för att skapa en helhet och förståelse till den specifika designen.

Karakteriserade drag av kvalitet för digital design som är användbart, kan delas in i fem olika grupper:

  1. Surprise, parfunctionality. 
  2. Anticipation, seduction, playability, engagement, relevance, usefulness
  3. Immersion, fluency, pliability.
  4. Identity, agency, social actability.
  5. Functional minimalism, efficiency, elegance = power + simplicity, transparency.

Kvalitet är en kombination bestående av tre olika typer av egenskaper:

  1. Vid användning; Relaterad till kvaliteten som uppfattas av användaren.
  2. Internt; Oavsett i vilket sammanhang det används.
  3. Extern; Relaterat till sammanhanget det används.

Kvalitet är således subjektivt och innebär att identifieringen av kvaliteten i en design beror på vem användaren är och i vilket sammanhang den digitala designen används.


Dela:

Relaterade artiklar

Image

Den goda designen

Det är oundvikligt att missa att vi idag lever i en digitalvärld där teknikens utveckling är i centrum. Vi befinner oss i en tidpunkt där ...