Webbproduktion

Webbyrå i Stockholm & Uppsala som skapar webbproduktion

För att producera en hemsida eller ett webbaserat system är det oerhört viktigt att rätt kompetens involveras tidigt i arbetsprocessen. Vi på Webbyrån börjar alltid med att framställa en förstudie som grundar sig på en geniun och transparent diskussion mellan vardera parter. Det är viktigt att information berörande behov, syften, målgrupper och identitet klargörs innan arbetet initieras.

Analysen

Efter att förstudien framställts och när vi har tillräckligt med information för att påbörja utvecklingen av tjänsten gör vi på Webbyrån en marknadsanalys där vi ser över och kartlägger din konkurrensen för ditt verksamhetsområde. Vi kommer grundat på det även göra en sökordsanalys för att sökmotoroptimera din hemsida eller webbtjänst. Vi tar tillsammans fram olika webbstrateger gällande innehåll, struktur och budskap i syfte att få rätt trafik till webbplatsen.

Framställningen

Pararellt med analysen så sker framställningens första steg i designprocessen. Om inte en redan befintlig design levereras från kunden tar vi tillsammans utifrån den information vi har berikat oss på en design för hemsidan eller webbtjänsten. Det primära målet är att designen ska tydliggöra ditt budskap och spegla din identitet. 

Tekniker

Med en lång erfarenhet av att utveckla komplexa system så har vi en bred kompetens av både Front-End och Back-End. Vi arbetar med databasmodellering, API-utveckling och mot tredjepartsleverantörer. Webbyrån har som mål att snabbt och säkert leverera din IT-lösning. Vi skapar multifunktionella lösningar. Vi är ett med tiden och förhåller oss till det senaste teknikerna, trenderna och ramverken. 

Kontakta oss på 018-10 71 10 eller maila oss på info@theclever.co när du behöver hjälp med din webbproduktion.