Läser:
Användbar Webbdesign
Dela:

Användbar Webbdesign

2019-05-22
Användbar Webbdesign

Om kunderna inte kan hitta en produkt, så köper de den inte. Det är på så sätt kunden som har övertaget när hon väljer att besöka en webbplats och finner hon sig inte tilltalad försvinner hon lika snabbt. Men vad är det som utgör användbar webbdesign?

Huvudmålen för att uppnå en bra webbdesign är att bygga upp en trovärdighet som seriös verksamhet och att det första visuella intrycket kan ha en avgörande roll gentemot vad besökaren upplever som trovärdigt. För att uppnå en god användbarhet i webben behövs en bra informationsstruktur. En god informationsstruktur kommer vara den grundläggande faktorn till besökarens visualisering av den aktuella positionen och vägvalet till vad som kan kallas för den underliggande informationsrymdsstrukturen. Det ska framgå tydligt att webbplatsens struktur skildrar användarens inställning till webbplatsens informations- och tjänstebud.

En designer måste respektera och utforma en webbplats med utgångspunkt i användarens krav och behov samtidigt som designern bör använda ett språk som hos användaren betraktas som uppfriskande och därtill se till att inte ta upp individens tid i onödan. Vi kan således konstatera att nätets största svaghet är den bristande överblicken. Målet för att tillfredställa användaren och uppnå en god användbarhet är att försöka skapa en god webböversikt och orientering på webbplatsen. 


Dela:

Relaterade artiklar

Image
2019-09-02

2 sätt att skapa en hemsida

Idag handlar det mesta om att digitalisera sitt varumärke och vara synlig för sin målgrupp. Det första en verksamhet brukar tänka på är att skapa ...